خدمات بیمه

بیمه‌نامه ترانزیت کالا یا همان بیمه باربری، قراردادی می‌باشد که در رابطه با قرارداد حمل‌ونقل، بین شرکت‌های حمل و نقل کالا و متقاضی ارسال کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر، منعقد شده که به موجب این قرارداد رسمی، شرکت‌های بیمه‌گر، متعهد می‌شوند در ازای دریافت حق بیمه باربری، از سوی بیمه‌شدگان، در صورت وارد شدن صدمه به اموال و همچنین، افراد ثالث، خسارت‌های به بار آمده را جبران نمایند.

در واقع، اگر در هنگام حمل کالا از مبدا به مقصد مورد نظر، آسیب‌های جدی به بار وارد شود و سبب این شود که زیان بسیاری به وجود بیاید، بیمه‌نامه حمل و نقل کالا، با پوشش‌های مختلفی که با توجه به انواع بیمه‌نامه باربری، ارائه نموده است، می‌تواند هزینه‌های مرتبط با خسارات وارد شده را جبران کند.

همچنین لازم به ذکر است، بیمه‌نامه ترانزیت کالا، به چند دسته کلی تقسیم می‌شود و هریک از این تقسیم‌بندی‌ها نیز زیر مجموعه‌های مختلفی را دارا می‌باشند. از این رو، در ادامه، در خصوص انواع بیمه‌نامه باربری، بر اساس نوع حمل کالا، محدوده‌های جغرافیایی و پوشش‌های این بیمه‌نامه، توضیحات لازم آورده شده است.

بیمه‌نامه حمل و نقل کالا از نوع حمل کالا :

بیمه‌نامه حمل کالا، بر اساس نوع حمل و نقل کالا نیز، به چهار دسته تقسیم می‌شود که شامل زمینی، ریلی، دریایی و به صورت هوایی، می باشند که در هریک از این انواع بیمه، بیمه‌گر موظف است خسارات وارد شده به کالاها در زمان حمل را جبران نماید.

بیمه‌نامه حمل و نقل کالا بر حسب محدوده جغرافیایی :

بیمه باربری، بر حسب محدوده جغرافیایی نیز، به چند دسته کلی تقسیم می‌شوند که شامل بیمه باربری صادراتی، وارداتی، داخلی و ترانزیت می‌باشد که هریک از این بیمه‌نامه‌ها، با توجه به فعالیت‌هایی که برای ترانزیت کالا در محدوده‌های جغرافیایی مشخص شده انجام می‌دهند ، پوشش‌های متنوعی را ارائه می‌کنند.

بیمه‌نامه حمل و نقل کالا بر اساس پوشش‌های مختلف :

بیمه‌نامه باربری، بر اساس پوشش‌های مختلف نیز، به چند دسته تقسیم می‌شوند که شامل بیمه باربری با شرایط مقرر در گروه‌های A، B و C و همچنین، گمرکی و داخلی می‌باشند و این بیمه‌نامه‌ها، برای حمل و نقل کالا، پوشش‌های مرتبط را عرضه می‌کنند.