کراس استاف

در این نوع از حمل‌ونقل دریایی، محموله و کالای ارسالی برای ادامه‌ی مسیر از یک کشتی به کشتی دیگر برده می‌شود یا حتی در برخی موارد محموله‌ی داخل کانتینر، با یک کانتینر دیگر تعویض می‌شود؛ این روش معمولا در بنادر کوچک و یا تحریم‌شده استفاده می‌شود.

به عنوان مثال در برخی از بنادر به دلیل برخی از محدودیت‌ها امکان بارگیری و یا تخلیه بار به صورت مستقیم وجود ندارد به همین خاطر شرکت‌های بازرگانی مجبور می‌شوند تا از روش کراس استاف استفاده کنند. یکی از این محدودیت‌ها این است که حجم کشتی زیاد است و بندر ظرفیت پهلو گرفتن کشتی با چنین حجمی را در خود ندارد، به همین خاطر کشتی در مکانی خارج از محدوده بندر توقف می‌کند و کانتینرها را به کشتی‌های کوچکتری انتقال می‌دهد تا آن‌ها در بندر پهلو بگیرند و بار را تخلیه کنند. استفاده از روش کراس استافینگ در این وضعیت تنها راهی است که این امکان را می‌دهد تا محموله‌های دریافتی بتوانند وارد کشور شوند.

برای دور زدن تحریم‌ها با روش کراس استاف به یک کشور سومی نیاز است که این کشور نباید در قوانین حمل و نقل دریایی محدودیت‌های خاصی داشته باشد.