ترخیص گمرکی

ترخیص گمرکی (Customs Clearance) به قدری مهم و تخصصی است که عدم آگاهی از قوانین دائم‌التغییر گمرک و آئیین‌نامه اجرائی آن می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به بازرگان و یا خود ترخیص‌کار وارد نماید. آموزش ترخیص کالا و مراحل ترخیص گمرکی کالا نیازمند آموزش، تجربه و تخصص می‌باشد.

مراحل و جزئیات مربوط به فرایندهای گمرکی برای بسیاری از تجار و صادرکنندگان اهمیت دارد. شما به عنوان صادرکننده یا نماینده وی در هر کدام از مراحل ترخیص کالای صادراتی با برخی واحدهای گمرک روبرو خواهید بود و نیاز است در هر کدام از این مراحل، برخی از فعالیت‌ها را انجام دهید.