انبارداری

انبارداری از مهم‌ترین بخش‌های بازرگانی، واردات و صادرات کالا می‌باشد. کالای بازرگانان باید در محل‌های امن نگهداری شود ، وهمچنین باید در مواقع لزوم دسترسی آسان به آن‌ها وجود داشته باشد.

بطور کلی می‌توان گفت که یکی از نیازهای اصلی تاجران در فرآیند واردات و صادرات، در اختیار داشتن محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و فراورده‌های مختلف را قبل و پس از حمل در آن انبار کنند.

معمولا خدماتی مانند عملیات تخلیه، بارگیری، نگهداری و بسته‌بندی مورد نیاز افراد در این مکان‌ها انجام می‌شود. وجود چنین فضاهایی و ارائه خدمات انبارداری به بازرگانان از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل در دسترسی بهینه به کالا و کاهش هزینه‌های جانبی حمل، تاثیرگذار بوده و از مزایای همکاری با شرکت‌های حمل‌ونقل معتبر می‌باشد.

معمولا در این انبارها مدت زمان انباشت شدن کالا ، ابعاد کانتینر ، پر یا خالی بودن کانتینر بر روی هزینه‌های انبارداری تاثیرگذار می‌باشد.