حمل تانکری

اگر نیاز به حمل مایعات یا گاز دارید، احتمالاً از یک کشتی تانکر استفاده خواهید کرد. کسب‌وکارهای صنعت نفت اغلب از این کشتی‌ها برای حمل‌ونقل ایمن مایعات استفاده می‌کنند؛ اندازه این کشتی‌ها متفاوت است و برخی از تانکرهای بزرگ‌تر تقریباً پانصدمتر طول دارند. برای حمل مایعات و گازها در سطح بین‌المللی، باید از یک تانکر ایمن استفاده شود.